Toimivampi Tila

Kohteessa oli tavoitteena saada toimivampi palaveritila sekä edustavampi yleisnäkymä. Se saavutettiin suunnittelemalla olemassa oleville kalusteille uusi, toimivampi järjestys. Sen lisäksi tilaan tuotiin viherkasveja luomaan tunnelmaa sekä toimimaan tilanjakajana.